“Գովրիկեան Հ. Գ., Հայք յԵղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ. Հտր. Ա. 1680-1779” has been added to your cart. View cart
In stock

Թիրեաքեան Յ., Չորս Պահլաւիկ բնագիրներ. (լատինատառ եւ հայ թարգմանութեամբ). Գանձ Շահեկան. Փարոխ Պերոզ, Խոսրով Կուտան, Մատիկեան Ճատրակի

7,70 

Թիրեաքեան Յ., Չորս Պահլաւիկ բնագիրներ. (լատինատառ եւ հայ թարգմանութեամբ). Գանձ Շահեկան.Փարոխ Պերոզ,Խոսրով Կուտան, Մատիկեան Ճատրակի: Վիեննա 1957, էջ 135 (Ազգ. Մատ. թիւ 184):

Թիրեաքեան Յ., Չորս Պահլաւիկ բնագիրներ. (լատինատառ եւ հայ թարգմանութեամբ). Գանձ Շահեկան.Փարոխ Պերոզ,Խոսրով Կուտան, Մատիկեան Ճատրակի: Վիեննա 1957, էջ 135 (Ազգ. Մատ. թիւ 184):

Weight 0.11 kg
Dimensions 20 × 13 × 0.7 cm