Թիրեաքեան Յ., Չորս Պահլաւիկ բնագիրներ. (լատինատառ եւ հայ թարգմանութեամբ). Գանձ Շահեկան. Փարոխ Պերոզ, Խոսրով Կուտան, Մատիկեան Ճատրակի

7,70 

Թիրեաքեան Յ., Չորս Պահլաւիկ բնագիրներ. (լատինատառ եւ հայ թարգմանութեամբ). Գանձ Շահեկան.Փարոխ Պերոզ,Խոսրով Կուտան, Մատիկեան Ճատրակի: Վիեննա 1957, էջ 135 (Ազգ. Մատ. թիւ 184):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 0.7 cm