Զօրթեան Հ. Պ., Կուտինահայ Ժամանակագրութիւն եւ Աքեան Հ. Ի.,Կաթողիկէ Հայերը Կուտինայի: Վիեննա 1960, էջ 273 (Ազգ. Մատ. թիւ 190):

Weight0,22 kg
Dimensions20 × 13 × 1,4 cm