Զօրենց Վարդան, Որովհետեւ տեղ չկար: Պէյրութ 1984, էջ 95:

Weight0,12 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,7 cm