Զօրենց Վարդան, Համբոյրը: Պէյրութ 1998, էջ 56:

Weight0,11 kg
Dimensions19,5 × 13,5 × 0,5 cm