Զօրենց Վարդան, Կինը: Վիեննա 1986, էջ 45:

Weight 0,08 kg
Dimensions 20 × 13,5 × 0,4 cm