Զօրենց Վարդան, Կինը: Վիեննա 1986, էջ 45:

Weight0,08 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,4 cm