Գովրիկեան Հ. Գ., Հայք յԵղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ. Հտր. Ա. 1680-1779: Վիեննա 1893, էջ 533+Ժ 1 զնկատիպ պատկերով (Ազգ. Մատ. թիւ 11):

Weight0,5 kg
Dimensions20 × 13 × 2,5 cm