Գալէմքերեան Հ . Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան: Հտր. Ա. , 1794-1860 1893 Բ. Տպ.: Վիեննա 1992, էջ 226 (Ազգ. Մատ. թիւ 9):

Weight 0,17 kg
Dimensions 15,5 × 10 × 1,2 cm