Գալէմքեարեան Հ.Գ., Նորագոյն աղբերք Եզնկայ Կողբացւոյ: Վիեննա 1919, էջ 98+ԺԱ 42 (Ազգ. Մատ. թիւ 83):

Weight0,14 kg
Dimensions20 × 13 × 0,7 cm