Աքեան Հ. Ի., Կաթողիկէ հայերը Կուտինայի (Քիւթահիա): Բ. Մաս: Վիեննա 1960, Էջ 112:

Weight0,9 kg
Dimensions20 × 13 × 0,5 cm