Աւդալբէգեան Թ., Անյայտ աղանդաւորներ Հայոց մէջ ԺԶ ու ԺԷ, դարերում: Վիեննա 1926, էջ 76 (Ազգ. Մատ. թիւ 115):

Weight0,08 kg
Dimensions20 × 13 × 0,4 cm