“Գելցէր Հ., Համառոտ պատմութիւն Հայոց: Թրգմ. Գալէմքեարեան Հ. Գ.: Յաւելուածք՝ 1. Ցանկ 1895էն -1897 Հայոց կոտորածներու առթիւ լոյս տեսած գրքերու: 2. Գաւազանագիրք Կաթողիկոսաց եւ Պատրիարքաց Հայոց” has been added to your cart. View cart
In stock

Առաքելեան Հ., Պարսկաստանի Հայերը,նրանց անցեալը,ներկան եւ ապագան: Մասն Ա.

6,60 

Առաքելեան Հ., Պարսկաստանի Հայերը, նրանց անցեալը, ներկան եւ ապագան: Մասն Ա.: Վիեննա 1911, էջ 97+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 64):

Առաքելեան Հ., Պարսկաստանի Հայերը, նրանց անցեալը, ներկան եւ ապագան: Մասն Ա.: Վիեննա 1911, էջ 97+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 64):

Weight 0.11 kg
Dimensions 20 × 13 × 0.5 cm