Աճարեան Հ., Հայերէն նոր բառեր նորագիւտ Մնացորդաց գրոց մէջ: Վիեննա 1908, էջ 38 (Ազգ. Մատ. թիւ 56):

Weight0,05 kg
Dimensions20 × 13 × 0,2 cm