Ակինեան Հ. Ն., Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ.էջ Ը + 60 եւ Աճարեան Հ. Հայերէն նոր բառեր Տիմոթէոս Կուզի Հակաճառութեան մէջ: Վիեննա 1909, էջ 106+61 (Ազգ. Մատ. թիւ 58):

Weight0,11 kg
Dimensions20 × 13 × 0,5 cm