Ակինեան Հ. Ն., Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ.էջ Ը + 60 եւ Աճարեան Հ. Հայերէն նոր բառեր Տիմոթէոս Կուզի Հակաճառութեան մէջ

7,70 

Ակինեան Հ. Ն., Տիմոթէոս Կուզ հայ մատենագրութեան մէջ.էջ Ը + 60 եւ Աճարեան Հ. Հայերէն նոր բառեր Տիմոթէոս Կուզի Հակաճառութեան մէջ: Վիեննա 1909, էջ 106+61 (Ազգ. Մատ. թիւ 58):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.11 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 0.5 cm