“Յովնանեան Հ. Ղ., Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ: Մասն Ա. Ռամկօրէն մատենագրութիւն: Տետր Ա.” has been added to your cart. View cart
In stock

Ակինեան Հ. Ն., Տաղասացներ եւ տաղեր: Ներսէս Շնորհալի,Վարդան Վ. Բարձրբերդցի-Կիլիկէցի, Թորոս Մշեցի, Մաղաքիա Դերջանեցի, Թաթէոս Վ. Կողոնիացի, Թոխաթեցի եւ Թադէոս Երէց Սեբաստիացի, Սադաղայ Երէց Ոստացի,Սսեփանոս Ձիք Ջուղայեցի,Բուզայեան Հ. Յակոբ, Երզնկացի Յովհաննէս Իշխան, Յովհաննէս Վ.

16,50 

Ակինեան Հ. Ն., Տաղասացներ եւ տաղեր: Ներսէս Շնորհալի,Վարդան Վ. Բարձրբերդցի-Կիլիկէցի, Թորոս Մշեցի,Մաղաքիա Դերջանեցի,Թաթէոս Վ. Կողոնիացի ,Թոխաթեցի եւ Թադէոս Երէց Սեբաստիացի,Սադաղայ Երէց Ոստացի,Սսեփանոս Ձիք Ջուղայեցի,Բուզայեան Հ. Յակոբ, Երզնկացի Յովհաննէս Իշխան, Յովհաննէս Վ.: Վիեննա 1968, էջ 292+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 205):

Ակինեան Հ. Ն., Տաղասացներ եւ տաղեր: Ներսէս Շնորհալի,Վարդան Վ. Բարձրբերդցի-Կիլիկէցի, Թորոս Մշեցի,Մաղաքիա Դերջանեցի,Թաթէոս Վ. Կողոնիացի ,Թոխաթեցի եւ Թադէոս Երէց Սեբաստիացի,Սադաղայ Երէց Ոստացի,Սսեփանոս Ձիք Ջուղայեցի,Բուզայեան Հ. Յակոբ, Երզնկացի Յովհաննէս Իշխան, Յովհաննէս Վ.: Վիեննա 1968, էջ 292+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 205):

Weight 0,23 kg
Dimensions 20 × 13 × 0,4 cm