Ակինեան Հ. Ն., Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն:Նկարագիր ուղեւորութեան ի Եվովէ ի Կ.Պոլիս,ի Հռոմ,ի Մուշ եւ յերուսաղէմ յամսն 1608-1619: Վիեննա 1936, էջ 493+ԽԴ (Ազգ. Մատ. թիւ 141):

Weight0,52 kg
Dimensions20 × 13 × 2,5 cm