Ակինեան Հ. Ն., Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն: Նկարագիր ուղեւորութեան ի Եվովէ ի Կ.Պոլիս, ի Հռոմ, ի Մուշ եւ յերուսաղէմ յամսն 1608-1619

30,80 

Ակինեան Հ. Ն., Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ Ուղեգրութիւն:Նկարագիր ուղեւորութեան ի Եվովէ ի Կ.Պոլիս,ի Հռոմ,ի Մուշ եւ յերուսաղէմ յամսն 1608-1619: Վիեննա 1936, էջ 493+ԽԴ (Ազգ. Մատ. թիւ 141):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.52 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 2.5 cm