Ակինեան Հ. Ն., Մովսէս Գ. Տատեւացի Կաթողիկոս Հայոց յէջմիածին եւ իւր ժամանակը (1577-1633): Նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ պատմութեան

28,60 

Ակինեան Հ. Ն., Մովսէս Գ. Տատեւացի Կաթողիկոս Հայոց յէջմիածին եւ իւր ժամանակը(1577-1633): Նպաստ մը Հայոց Եկեղեցւոյ պատմութեան: Վիեննա 1935, էջ 450 (Ազգ. Մատ. թիւ 139):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.44 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 2.0 cm