Ակինեան Հ. Ն., Մատենագրական Հետազօտութիւններ Ա.: Վիեննա 1922, էջ 230+Զ (Ազգ. Մատ. թիւ 94):

Weight 0,23 kg
Dimensions 20 × 13 × 1 cm