Ակինեան Հ. Ն., Մատենագրական հետազօտութիւններ, քննութիւն եւ բնագիր: Վիեննա 1924, էջ 150 (Ազգ. Մատ. թիւ 104):

Weight 0,15 kg
Dimensions 20 × 13 × 0,8 cm