Ակինեան Հ.Ն., Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի Ճակատամարտը ըստ Ղազար Փարպեցւոյ: Վիեննա 1951, էջ 96+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 169):

Weight 0,1 kg
Dimensions 20 × 13 × 0,5 cm