Ակինեան Հ. Ն., Եւկլիդեայ Գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան, Բնագիր եւ քննութիւն: Վիեննա 1960, էջ 44 (Ազգ. Մատ. թիւ 187):

Weight0,05 kg
Dimensions20 × 13 × 0,3 cm