Ակինեան Հ. Ն., Եւկլիդեայ Գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան, Բնագիր եւ քննութիւն

3,30 

Ակինեան Հ. Ն., Եւկլիդեայ Գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան, Բնագիր եւ քննութիւն: Վիեննա 1960, էջ 44 (Ազգ. Մատ. թիւ 187):

Description

NULL

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 20.0 × 13.0 × 0.3 cm