Ֆէրհադեան Հ. Բ., Մխիթար Մարդը, Հայը Սուրբը: 1976, էջ 167: