Ֆասմէր Ռ., Հայաստանի Ոստիկաններու ժամանակագրութիւնը 833-887 տարիններու շրջանին: Թրգմ.Ինգլիզեան Հ.Վ.: Վիեննա 1933, էջ 120 (Ազգ. Մատ. թիւ 132):

Weight0,14 kg
Dimensions20 × 13 × 0,7 cm