Տէր-Պօղոսեան Հ.Պ. Եւ Հէպոյեան Հ. Գ.Օթթօ Հաբսբուրկ, Մխիթար Յուշարձան: Վիեննա 1977, էջ 118 (Ազգ. Մատ. թիւ 225):

Weight0,12 kg
Dimensions19 × 11,5 × 0,5 cm