Տաշեան Հ. Յ., Տայք, Դրացիք եւ խոտորջուր Հտր Բ: Վիեննա 1980, էջ 494 (Ազգ. Մատ. թիւ 218):

Weight0,42 kg
Dimensions19,5 × 12,5 × 2,2 cm