Տաշեան Հ. Յ., Հայկական աշխատասիրութիւնք հայագէտ Պ. Ֆէթթէրի, ամփոփուած եւ թարգմ. Ծանօթութեամբք: Վիեննա 1895, էջ 202+Թ (Ազգ. Մատ. թիւ 17):

Weight0,2 kg
Dimensions20 × 13 × 1 cm