Տաշեան Հ. Յ., Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղայ գրոց: Վիեննա 1891, էջ 159+ԺԱ (Ազգ. Մատ. թիւ 3):

Weight0,18 kg
Dimensions20 × 13 × 1 cm