Ռաֆֆի, Սալբի ազգային վիպասանութիւն Պասկահյոց կեանքից հտր Ա.: 1911, էջ 542:

Weight0,8 kg
Dimensions23,5 × 15 × 2,5 cm