Ռաֆֆի, Ոսկի Աքաղաղը Ա. եւ Բ. մաս: 1956, էջ 143:

Weight0,27 kg
Dimensions23,5 × 15 × 1 cm