“Ռաֆֆի, Դաւիթ-Բէկ Պատմական վէպ (1722-1728) Ա., Բ., Գ., Գիրք միահատոր (վերջաբանով)” has been added to your cart. View cart
In stock

Ռաֆֆի, Մինը այսպէս միւսը այնպէս, վիպասանութիւն Թիֆլիսի Հայերի կեանքից

6,60 

SKU: 512 Category:

Ռաֆֆի, Մինը այսպէս միւսը այնպէս, վիպասանութիւն Թիֆլիսի Հայերի կեանքից: 1880: Բ. տպ. 1930, էջ 112:

Ռաֆֆի, Մինը այսպէս միւսը այնպէս, վիպասանութիւն Թիֆլիսի Հայերի կեանքից: 1880: Բ. տպ. 1930, էջ 112:

Weight 0,27 kg
Dimensions 23,5 × 15 × 1 cm