Ռաֆֆի, Կայծեր, Բ. հտր.: 1887, 1904: Գ. տպ. 1956, էջ 524:

Weight0,62 kg
Dimensions23,5 × 15 × 2,3 cm