Ռաֆֆի, Կայծեր. Ա. հտր.: 1883, 1892,1904: Դ. տպ. 1954, էջ 335:

Weight0,45 kg
Dimensions23,5 × 15 × 1,5 cm