Ռաֆֆի, Զահրումար Վիպասանութիւն Թիֆլիսի Հայերի կեանքից 1894: 1930, էջ 304:

Weight0,49 kg
Dimensions23,5 × 15 × 1,6 cm