Ռաֆֆի, Դաւիթ-Բէկ Պատմական վէպ (1722-1728) Ա ., Բ., Գ., Գիրք միահատոր (վերջաբանով) 1881-1882, 1891,1903: Դ. Տպ. 1963, էջ 583:

Weight0,7 kg
Dimensions23,5 × 15 × 2,5 cm