Պօղոսեան Հ. Ե., Կարապետ Արթին Փաշա Տաւուտեան (1816-1873): Վիեննա 1949, էջ 84 (Ազգ. Մատ. թիւ 162):

Weight0,07 kg
Dimensions20 × 13 × 0,5 cm