Պօհճալեան Հ. Ա., Այգաբացին: Վիեննա 1986, էջ 83:

Weight0,13 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,7 cm