Պտուկեան Ձ., Արտաշէսեան հարստութեան դրամները: 1983, էջ 36+Ժ 8 տախտակ: