Ոսկեան Հ. Հ., Վասպուրական-Վանի վանքերը: Հտր Ա: Վիեննա 1940, էջ 384+4 (Ազգ. Մատ. թիւ 149):