Customer matched zone "Austria"
“Պետրովիչ Վրդ. Գ., Հայ Եկեղեցին Լեհաստանի մէջ (1350-1624)” has been added to your cart. View cart
In stock

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիրի եւ Տրապիզոնի վանքերը

16,50 

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիրի եւ Տրապիզոնի վանքերը: Վիեննա 1962, էջ 282 (Ազգ. Մատ. թիւ 193):

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիրի եւ Տրապիզոնի վանքերը: Վիեննա 1962, էջ 282 (Ազգ. Մատ. թիւ 193):

Weight 0,33 kg
Dimensions 20 × 13 × 1,3 cm