Յովնանեան Հ. Ղ., Հետազօտութիւնք նախնաց ռամկօրէնի վրայ: Տետր Բ.: Վիեննա 1897, էջ 273+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 24):

Weight0,25 kg
Dimensions20 × 13 × 1,2 cm