Մուշեղեան Խ., Սիւնիքի դրամատան գանձը: Վիեննա 1992, էջ 110 (Ազգ. Մատ. թիւ 236):

Weight0,12 kg
Dimensions19 × 12 × 0,5 cm