Մուշեղեան Խաչատուր, Հայոց Պատմութեան Դրամագիտարանը: Վիեննա 1998, էջ 128 (Ազգ. Մատ. թիւ 239):

Weight0,16 kg
Dimensions19 × 12 × 0,8 cm