Մովսէսեան Հ. Ղ., Անարատին Ժպիտը: Պէյրութ 1978, էջ 141:

Weight0,15 kg
Dimensions20 × 13,5 × 0,7 cm