Հայունի Մեսրոպ, Դանիէլ Վարուժան՝ երգիչը Յաւերժութեան: Պէյրութ 1998, էջ 173:

Weight0,2 kg
Dimensions19,5 × 13,5 × 1 cm