Խալաթեան Գ., Մ. Խերենացւոյ Նորագոյն աղբիւրների մասին քննադատական ուսումնասիրութիւնք: Վիեննա 1898, էջ 56+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 27):

Weight0,07 kg
Dimensions20 × 13 × 0,4 cm