Ակինեան Հ. Ն., Կիւրիոն Կաթողիկոս վրաց: Վիեննա 1910, էջ 315+ԻԷ (Ազգ. Մատ. թիւ 60):

Weight 0,32 kg
Dimensions 20 × 13 × 1,4 cm