Յոբելեան

2011-ին նշուեց «200 տարի Մխիթարեանները Վիեննայում» յոբելեանը կազմակերպելով գիտաժողով եւ հանդիսական սուրբ պատարագ վանքի եկեղեցում:

Այս մասին մանրամասն տեղեկութիւններով լոյս է տեսել արժէքաւոր մի գրքոյկ:

Վանքում կարելի է ստանալ սոյն յոբելեանի առիթով Աւստրիոյ փոստի լոյս ընծայած դրոշմաթուղթ՝ առաջին օրուայ կնիքով, արծաթեայ յուշամետալներ՝ հրատարակուած Երեւանում եւ Վիեննայում, ինչպէս նաեւ մի թանկագին նմանատիպ վանքի մատենադարանի թիւ 543 շքեղ ձեռագրից:

Նոյնպէս կարող էք ստանալ վանքի յատուկ ըմպելին՝ շատ սիրուած «Մխիթարին»ը, որը 1889թ.-ից պատրաստւում է այստեղ: Դրա պատրաստման բնագիրը ինքը Մխիթարը բերել է Վենետիկ Կոստանդնուպոլսից: Թէեւ դա փաստագրուած է 1680թ.-ի մի ձեռագրում, բայց բնականաբար պահւում է որպէս վանական գաղտնիք: