Ֆէրհաթեան Հ. Բ., Թռիչք դէպի յաւիտենականը: Պէյրութ 1983, էջ 99:

Gewicht0,13 kg
Größe20 × 13,5 × 0,8 cm