Տաշեան Հ. Յ., Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ Վարուց Աղեքսանդրի: Վիեննա 1892, էջ 272+Դ (Ազգ. Մատ. թիւ 5):

Gewicht0,28 kg
Größe20 × 13 × 1,4 cm