Սահակ – Յովսէփ, Աստուած Ձայնասփիւռէն: Վիեննա 1987, էջ 96:

Gewicht0,14 kg
Größe20 × 13,5 × 0,7 cm